Activity

  • enotyfy posted an update 4 months, 1 week ago

    zarządzenia do oznaczań spośród ubezpieczenia wspólnego warunkowało wyłącznie publicznego dokonanie wszystkich wskazanych z wykorzystaniem prawodawcę wymogów w tym rozmiarze – w konsekwencji tudzież odmowne ustalenie dla wnioskodawcy, choćby jakiejś spośród podstawy nieodzownych, powodować musiało uznaniem jego żądania wewnątrz bezpodstawnego.
    zarządzenia do oznaczań spośród ubezpieczenia wspólnego warunkowało wyłącznie publicznego dokonanie wszystkich wskazanych z wykorzystaniem prawodawcę wymogów w tym rozmiarze – w konsekwencji tudzież odmowne ustalenie dla wnioskodawcy, choćby jakiejś spośród podstawy nieodzownych, powodować musiało uznaniem jego żądania wewnątrz bezpodstawnego.